In 2019 May, Salva Vita organized a multiplier event in the framework of the Upload Your Dreams project.

Employers’ representatives, HR and CSR professionals were invited to the event. Some guests were members of the Hungarian Employers Forum on Equal Opportunities, others were employer partners of the Foundation.

The purpose of the meeting was to present the new pilot program (Special city walk) and introduce it as a team-building and awareness-raising tool for the representatives of the labor-market.

 

 

               

The title of the event was: Beyond Awareness-raising Training: Innovative Approaches to Awareness – Disabled People in Unusual Roles.

One of the participants of the program, a visually impaired university student talked about his experiences during the pilot training )(Special City Walsk training and test experience), what he learned and experienced and why he applied for the program at first. He was the best tour guide, and the Foundation started to work with him later in other programs as well.

Salva Vita learnt this good practice from the UYD project partners (ICEI, HISA) since both organizations had similar programs with different target groups, but the Foundation had to adapt the method to th Hungarian circumstances and for this special, disabled target group.

The event provided an opportunity to share other good practices in the labor market regarding diversity and inclusion of disabled people and to exchange personal experiences in connection with this theme. This has created a lively discussion on why it is important for disabled people, including disabled youngsters, to become part of the labor market.

Additional presentations related to diversity at different companies:

  • BP Hungary: Diversity day by Accessibility BRG in BP
  • Erste Bank Hungary: Own best parctices
  • Mc’Donalds Hungary:  A “diverse” employer
  • Szerencsejáték Zrt. (largest gambling service provider in Hungary): An awareness raising activity at Szerencsejáték Zrt.

At the end of the event, several companies expressed interest in the new method presented.

——————————————————————————————————————————–

2019. májusban multiplikációs rendezvényt szerveztünk az Upload Your Dreams projekt keretében. Az eseményen munkáltatók képviselő, HR és CSR szakemberek vettek részt. A vendégek egy része a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának tagja, mások az alapítvány munkáltatói partnerei voltak.

Az esemény célja az új pilot program (Alternatív városi séta) bemutatása volt, mint lehetséges csapatépítő és egyben érzékenyítő eszköz a munkahelyeken.

A rendezvény címe: „Az érzékenyítő tréningen túl: innovatív megoldások a szemléletformálásra – Fogyatékos emberek nem megszokott szerepekben” volt.

A pilot program egyik résztvevője is jelen volt a rendezvényen, és megosztotta a programmal kapcsolatos tapasztalatait. mit tanult a tesztprogramból, és miért jelentkezett erre a lehetőségre.

Salva Vita a módszert az Erasmus projekt partnerek gyakorlataiból tanulta (ICEI, HISA), mivel azonban mindkét szervezetnek más célcsoportokkal dolgozott, az Alapítványnak a módszert a magyar körülményekhez és ehhez a speciális, fogyatékkal élő célcsoporthoz kellett adaptálnia.

A rendezvény lehetőséget adott arra is, hogy a vendégek más munkaerő-piaci, fogyatékossághoz kapcsolódó jó gyakorlatokat is megosszanak egymással, és kicseréljék egymással az ilyen irányú tapasztalataikat, így egy élénk beszélgetés alakult ki arról, hogy miért fontos, hogy fogyatékos emberek, közte fiatalok is a munkaerő-piac részeseivé váljanak.

További előadások a sokszínűség témájában:

  • BP Magyarország: A sokszínűség napja a Bp-ben
  • Erste Bank Hungary: Saját jó gyakorlatok bemutatása házigazdaként
  • Mc’Donalds Hungary: A sokszínű munkáltató c. előadás
  • Szerencsejáték Zrt. (legnagyobb szerencsejáték-szolgáltató Magyarországon) Szemléletformáló tevékenység a Szerencsejáték Zrt-ben c. előadás

Az eseményen végén több cég érdeklődését fejezte ki a prezentált új módszerrel kapcsolatban.