In the city of Milan, the dissemination of the project results targeted organisations working with young people/youth workers but also those organisations working specifically with young migrants, refugees and asylum seekers, such as reception centre.

The aim was to disseminate the good practices learnt from the other project partners from Hungary, Slovenia and Belgium as well as the methodology “Job Shadowing” adapted and tested in Milan for vulnerable youth (migrant, asylum seekers.

 

Cascina Sant’Ambrogio, a suggestive farmhouse surrounded by greenery in the city of Milan, was the location where the Italian Multiplier Event of  Upload Your Dreams project took place, in a sunlit Sunday on July the 14th.

The event “Social and sustainable agriculture: opportunities for young people” addressed the topics of the inclusion of youth with fewer opportunities (e.g. migrants) in the field of sustainable agriculture: which work opportunities are available for young people, which good practices and methodologies are available to support youth people’s employability and integration in this specific sector of the labour market, etc.

Contrary to expectations, in fact, the city of Milan is one of the main agricultural cities in Italy and latest trends show how young people – including the most vulnerable ones – may find actual and interesting opportunities in this field, to enter the labour market.

                           

About 30 participants, from different organizations, had the opportunity to listen to five experts with various experiences, who were invited as speakers in a round table for this special occasion.

They had the opportunity to listen to experts with various experiences, who were invited as speakers in a round table for this special occasion.

  • Alfredo Luis Somoza, journalist and President of ICEI, introduced Upload Your Dreams and the experiences implemented in the project, and addressed the link between ICEI, youngsters and sustainable agriculture;
  • Elisa Aguiari, from Association Cambalache, presented the “BeeMyJob” project, a UNCHR – supported project aiming at the labour inclusion of young migrants, refugees and asylum seekers in the field of agriculture and agriculture;
  • Ambrogio Lamesta, agronomist and former ICEI’s aid worker, shared his experiences in Mozambique, where he developed a syntrophic agriculture project. Syntrophic agriculture is a regenerative agriculture system to contrast deforestation, soil degradation, wasteful water consumption, pollution, and erosion produced by other techniques such as chemical intensive agriculture;
  • Alessandro Di Donna and Enrico Sartori, from CasciNet Association, talked about agroforestry in peri-urban areas. These two young people, in collaboration with the municipality of Milan, are coordinating a syntrophic agriculture project to regenerate fallow lands in the Vetabbia Park, located in the outskirt of Milan.

Moreover, the experiences carried out in the project Upload Your Dreams – by testing in Milan the good practice of the “job shadowing” methodology for young refugees and asylum seekers, which ICEI learnt from Salva Vita Foundation – were presented, as well as the results of the testing phase in Milan – were presented.

Participants were employers working in sustainable agriculture (social enterprises, farmers, etc.), local authorities (City of Milan), non-for-profit organisations working with young people and independent experts/trainers on these topics.

The event ended with a social aperitif with local and biological food, where participants had the opportunity to shares their ideas, experiences, and create new contacts in order to promote new projects to support the labour inclusion of youngsters in the field of sustainable agriculture in Italy.

After the event, ICEI kept in touch with some of those participants who were interested in knowing more about the project and the job shadowing methodology, as well as in exploring collaboratio0ns on the topic of inclusion of vulnerable youth in the labour market.

The project outputs are linked to ICEI website so that organisations can freely access and consult them.

For more information please visit:

ICEI’s website: www.icei.it/blog/2019/11/11/upload-your-dreams-pubblicati-i-risultati-e-i-prodotti-del-progetto/

ICEI’s  social media: https://urly.it/34hjy

A special thanks goes to CasciNet, which provided its location for this round table lending the perfect context to this special event!

——————————————————————————————————————————————

Milánó városában a projekt eredményeinek terjesztése a fiatalokkal / ifjúságsegítőkkel dolgozó szervezeteket, de kifejezetten a fiatal bevándorlókkal, menekültekkel és menedékkérőkkel foglalkozó szervezeteket célozta meg, például a befogadó központot.

A cél az volt, hogy egyrészt az ICEI terjessze a többi projektpartnertől tanultakat, a magyar, szlovén és belgiumi tapasztalatokat, valamint a Milánóban, a bevándorló és menekült fiatalokra adaptált és velük tesztelt Job Shadow programot és módszertant.

Az eredmények megosztásra kerültek az ICEI honlapján (www.icei.it/blog/2019/11/11/upload-your-dreams-pubblicati-i-risultati-ei-prodotti-del-progetto/) és a közösségi médián keresztül is (https://urly.it/34hjy), továbbá a multiplikációs eseményen, amelyet 2019. július 14-én rendeztek Milánóban.

A „Szociális és fenntartható mezőgazdaság: a fiatalok lehetőségei” című rendezvény a hátrányos helyzetű, kevesebb esélyt kapó fiatalok beilleszkedésének témáival foglalkozott a fenntartható mezőgazdaság területén: milyen munkalehetőségek állnak e fiatalok rendelkezésére, milyen bevált gyakorlatok és módszerek alkalmazhatók e fiatalok foglalkoztatásának és beilleszkedésének támogatására a munkaerőpiac ezen meghatározott ágazatában stb.

Bár sokan nem tudják, de Milánó az egyik legfontosabb olaszországi mezőgazdasági város, és a legújabb trendek azt mutatják, hogy a fiatalok – beleértve legkisebb eséllyel bírókat – valóban lehetőséget kaphatnak a mezőgazdaságban a munkaerő-piacra való belépés első lépéseként.

Az esemény résztvevői a fenntartható mezőgazdaságban dolgozó munkáltatók (szociális vállalkozások, mezőgazdasági termelők stb.), helyi hatóságok (Milánó városa), a fiatalokkal együttműködő nonprofit szervezetek és az ezekkel a témákkal foglalkozó független szakértők / oktatók voltak.

A vendégeknek, meghívottaknak az eseményen lehetőségük volt arra, hogy meghallgassák a különféle tapasztalatokkal rendelkező szakértőket, akiket meghívtak előadóként egy kerek asztal beszélgetésre. Ezenkívül bemutatták a projekt során szerzett tapasztalatokat – a Job Shadow program fiatal menekültekre és menedékkérőkre adaptált módszertanát, valamint e program milánói tesztelési tapasztalatait.

  • Alfredo Luis Somoza újságíró és az ICEI elnöke bemutatta a projektet, a projektben szerzett tapasztalatokat, és rámutatott az ICEI, a hátrányos helyzetű fiatalok és a fenntartható mezőgazdaság közötti kapcsolatokra;
  • Elisa Aguiari, a Cambalache Egyesület tagja, bemutatta a „BeeMyJob” UNCHR által támogatott projektet, amelynek célja a fiatal bevándorlók, menekültek és menedékkérők munkaerő-piaci beilleszkedése a mezőgazdaság területén;
  • Ambrogio Lamesta, agronómus és az ICEI korábbi munkatársa, megosztotta Mozambiki tapasztalatait egy új mezőgazdasági eljárással kapcsolatban mely ellentétben áll az erdőirtással, a talajromlással, a pazarló vízfogyasztással, a szennyezéssel és az erózióval járó eljárásokkal.
  • Alessandro Di Donna és Enrico Sartori, a CasciNet Szövetség tagjai, az agro-erdőgazdálkodásról beszélt a városok környékén.

A rendezvény végén a résztvevőknek lehetősége nyílt megosztani ötleteiket, tapasztalataikat, valamint új kapcsolatokat tudtak létrehozni az olyan projektek támogatása érdekében, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését az olaszországi fenntartható mezőgazdaság területén.

Az esemény után az ICEI kapcsolatba lépett azokkal a résztvevőkkel, akiknek érdeklődtek a project és a Job Shadow program módszertana iránt, hogy feltérják a project középpontjában álló fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésével kapcsolatos együttműködésilehetőségeket.

A projekt eredményeit az ICEI weboldaláról is elérhetőek, hogy a meghívott szervezetek szabadon hozzáférhessenek és megismerjék őket.