On a Thursday afternoon in May the venue of Vetrinjski castle was hosted a round table discussion with several organizations and individuals who recognize the need for supporting marginalized groups.

 

 

 

 

The guests of the Dissemination event were youth workers. Amongst them were

 • Ozara d.o.o. (specialized company employing disabled people and youths),
 • Pekarna magdalenske mreže (youth workers working on youth empowerment of marginalized groups and migrants),
 • Zavod Mars (youth workers working on youth empowerment and education),
 • Razvoj Maribor (company employing disabled youths in the filed of culture).

The round table discussion, focused on the sharing of experiences, risks and good practices when working with a variety of marginalized groups.

Through the dissemination event, the participants, guests became aware of activities done abroad as well as in the local area.

Via Skype the Upload your dreams project was presented by Veronika Biro, project manager of Salva Vita Foundation. She also presented the activities of the organization, the programs and practices they use.
The second presenter was the projects partner from Italy; Francesca Menozzi from ICEI presented their work within the Upload your dreams project and the various practices they use when working with marginalized groups and marginalized places they live in.

The local presenter also focused on local Good Practices and the various marginalized groups living in Maribor.

The guests of the event agreed that working with marginalized groups require new approaches and methods, some groups that play a key role in the local community are untouched (e.g. immigrants, housewives). The participants of the event also agreed that a cooperation and interdisciplinary support within the various present organizations should be established and new approaches should be tested for pozitive changes.

Speakers:

 • Maja Pegan, partner in UYD project, was presenting the practices within House! and the activities done in the UYD project, moreover moderated the round table discussion.
 • Hana Repše, Institute Mars, presented work with children with learning disabilities and the role of their parents.
 • Urška Brezni, Pekarna Magdalenske mreže presented their project working with immigrant houswifes and imigrants.
 • Miodrag Petrovič, Institute Razvoj presented their work with disabled individuals in cultural production and the risks and benefits of this method.
 • A volunteer working with the homeless in the Red cross center presented how to work with homeless individuals in Maribor.
 • Moira Kobše, Ozara d.o.o. a company employing disabled adults, presented their methods.

Conclusion:

 • Monthly meetings of organizations present should be established as a foundation stone for the development and enriching of already used practices and method.
 • One of the results of the event was providing contacts of projects partners to Maribor’s local youth professionals, as well as to provide a basis for cooperation’s between local actors by using the UYD model (exchange of good practices).
 • So far one of the local organizations (Zavod Mars) has decided to test one of the methods learned due to the UYD project at the end of 2020 .

Májusban, egy csütörtök délután a Vetrinjski kastély helyszínén kerekasztal-beszélgetésre került sor számos olyan szervezettel és egyénnel, akik a marginalizált csoportok támogatásával foglalkoznak.

A multiplikációs esemény vendégei ifjúsági munkások voltak. Közöttük volt

 • Ozara d.o.o. (fogyatékkal élőket és fiatalokat foglalkoztató munkáltató),
 • Pekarna magdalenske mreže (a marginalizált csoportok és a bevándorlók érdekérvényesítésével foglalkozó szervezet),
 • Zavod Mars (az ifjúsági érdekérvényesítés erősítésén és oktatás területén tevékenykedő szervezet)
 • Razvoj Maribor (fogyatékkal élő fiatalokat foglalkoztató cég a kultúra területén).

A multiplikációs eseményen révén a meghívottak tudomást szereztek a projekt partnereknél és a helyi szinten megvalósított tevékenységekről.

A kerekasztal-beszélgetés emellett a marginalizált csoportokkal kapcsolatos tapasztalatok, a kockázatok és a bevált gyakorlatok megosztására összpontosított.

Mind az olasz (ICEI), mind a magyar (Salva Vita) partner skype segítségével bejelentkezett az eseményre, hogy saját – a projekt keretében is megosztott egyik módszerük – a helyi közönségnek is továbbadják, és hogy a porjektttel kapcsolatos egyéb saját tapasztalataikat elmondják.

A helyi előadó a helyi bevált gyakorlatokra és a Mariborban élő különféle marginalizált csoportokra összpontosított.

Az esemény vendégei egyetértettek abban, hogy a marginalizált csoportokkal történő munkavégzés új megközelítéseket és módszereket igényel, és bizonyos célcsoportok, melyek kulcsszerepet játszanak a helyi közösségi életben (pl. bevándorlók, otthon tevékenykedő munkanélküli nők), érintetlenek, azaz nem tartoznak bele egyik szervezet látókörébe sem. A rendezvény résztvevői abban is megállapodtak, hogy együttműködést és interdiszciplináris támogatást kell létrehozni a jelen lévő szervezetek között, és további új megközelítéseket kell kipróbálni a változáshoz.

Hangszórók:

 • Maja Pegan, projekt partner az UYD projektben, bemutatta a saját jó gyakorlatikat, a projekt tevékenységeket és moderálta a kerekasztal beszélgetést.
 • Hana Repše, Institute Mars bemutatta a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel folytatott munkát és a szülők szerepét.
 • Urška Brezni, Pekarna Magdalenske mreže képviseletében bemutatta a bevándorlókkal folytatott munkáját.
 • Miodrag Petrovič, Institute Razvoj képviseletében bemutatta a fogyatékkal élőkkel végzett munkáját a kulturális produkciókban, valamint ennek a módszernek a kockázatait és előnyeit.
 • A Vöröskereszt központjában hajléktalanokkal dolgozó egyik önkéntes bemutatta, hajléktalanokkal végzett munkát.
 • Moira Kobše_Ozara d.o.o. egy fogyatékkal élő felnőtteket foglalkoztató vállalatként szintén az alkalmazott módszerekről prezentált.

A jelenlévő szervezetek havi ülések megtartásában állapodtak meg, hogy legyen alapja a már alkalmazott gyakorlatok és módszerek fejlesztésének és gazdagításának.

A rendezvény egyik eredménye projekt partnerek elérhetőségeinek megosztása a maribori helyi ifjúsági szakemberekkel, a rendezvény emellett alapot biztosított a helyi szereplők közötti együttműködésekhez az UYD modell felhasználásával (tudásmegosztó gyakorlat).

Egy helyi szervezet (Zavod Mars) az eseményen hallott egyik módszert 2020 végén tervezi kipróbálni.