The Hungarian representative of the project, Salva Vita with the involvement of 11 disabled youngsters, started testing a new method learned from partner organizations during the project.

11 young disabled people were given the opportunity to learn skills and knowledge to become tour guides, so that they could lead a special city walks alone or with little help that would not only emphasize famous sights of the Hungarian capital, but also famous historical figures of Hungary living with disabilities, or other important issues related to disability and the city.

 

 

The goal is to develop and test a special city walk through the project that provides an alternative sightseeing opportunity for those who want a special experience while focusing on the abilities, competences and achievements of disabled people as tour guides.

 

It is an important aspect to give the disabled participants knowledge that they can use in their adult and working life.

The first step in testing a Good Practice – adapted from a partner organization –  was a training program in February 2019 that combined theoretical and practical elements.

 

 

            

A projekt magyar képviselője 11 fogyatékos fiatal bevonásával elkezdte egy, a projekt során a partnerszervezetektől tanult új módszer tesztelését.
11 fogyatékos fiatal kapott lehetőséget arra, hogy olyan készségeket és ismereteket tanuljon, mely révén önállóan vagy kis segítéggel is le tudnak majd vezetni olyan különleges városi sétákat, mely nem csak a magyar főváros híres nevezetességeit hangsúlyozza, hanem kiemel híres, fogyatékkal élő történelmi alakokat, fogyatékossághoz kapcsolódó témákat.

A cél, hogy a projekt során kidolgozásra és tesztelésre kerüljön egy olyan különleges városi séta, mely miközben egy alternatív városnézési lehetőséget biztosít mindazoknak, akik egy különleges élményre vágynak, a fogyatékos emberek képességeire, kompetenciáira irányítja a figyelmet.

Fontos szempont, hogy olyan tudást kapjanak a résztvevők, melyeket felnőtt önálló életükben és a munkavállalásban is hasznosítani tudnak majd.

Az egyik partnerországtól átvett jó gyakorlat tesztelésének első lépése egy elméleti és gyakorlati elemeket ötvöző tréning volt februárban.